CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP

1. Tên giải pháp:

Sử dụng mẫu vật thật để học tốt dạng bài tìm hiểu kiến thức mới trong môn Sinh học 7.

2. Ngày giải pháp được áp dụng thử: năm học 2020-2021

3. Các thông tin cần bảo mật: không

4. Các giải pháp cũ thường làm:

Khi dạy học môn Sinh học giáo viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học, trong đó có phương pháp trực quan, cụ thể tôi muốn nói đến ở đây là phương pháp sử dụng mẫu vật thật để giảng dạy dạng bài tìm hiểu kiến thức mới:

Bước 1: Giáo viên đưa ra mẫu vật hoặc thông tin, câu hỏi về đối tượng cần nghiên cứu.

Bước 2: Học sinh tiến hành tìm hiểu, trả lời cá nhân hoặc hoạt động nhóm.

Bước 3: Học sinh trả lời, báo cáo kết quả, chia sẻ.

Bước 4: Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

+Ưu điểm của giải pháp này giúp học sinh hình thành kiến thức chủ động.

+Tuy nhiên còn một số hạn chế:

- Học sinh chưa khai thác sâu được kiến thức trên mẫu vật, chưa thấy được tầm quan trọng của mẫu vật trong nghiên cứu bài học.

- Học sinh chưa biết cách khai thác mẫu vật thật hay tranh ảnh để phục vụ bài học. Một số học sinh chỉ thích nghịch mẫu vật, nói chuyện, thậm chí nhiều em không phân biệt các bộ phận, các phần của từng mẫu vật.

- Chưa tạo được hứng thú cho các em trong học tập, đôi khi học sinh thấy nhàm chán.

- Không tạo được sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường. Nhiều gia đình, phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình không biết con học cái gì? Cần chuẩn bị cái gì... cho nên đó cũng là một rào cản rất lớn trong quá trình giảng dạy.

- Kỹ năng sử dụng mẫu vật thật của các em còn chậm và yếu, chưa được rèn luyện nhiều để nâng cao kỹ năng sử sụng mẫu vật thật.

5. Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp:

Trong chương trình Sinh học 7, gần như tất cả các chương, các ngành động vật đều cần sử dụng mẫu vật thật để tìm hiểu kiến thức. Chính vì vậy kỹ năng sử dụng và khai thác các mẫu vật thật của học sinh là vô cùng quan trọng, nó giống như “chìa khóa vạn năng” để mở mọi ổ khóa, mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn cho các em. Điều đó còn quyết định đến sự hình thành kiến thức và ghi nhớ kiến thức một cách khoa học và bài bản của các em học sinh.

Đứng trước tầm quan trọng đó, bản thân tôi là một giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học 7 nhiều năm không khỏi băn khoăn, trăn trở, suy nghĩ tìm ra các cách để giúp các em có kỹ năng sử dụng mẫu vật thật hiệu quả cao nhất.

Vì vậy tôi đã nghiên cứu để đưa ra giải pháp “Sử dụng mẫu vật thật để học tốt dạng bài tìm hiểu kiến thức mới trong môn Sinh học 7”.

6. Mục đích của giải pháp:

Nâng cao kỹ năng sử dụng mẫu vật thật của học sinh; tạo hứng thú học tập, từ đó các em chủ động hình thành kiến thức của môn học để vận dụng vào đời sống hàng ngày.